Yhteiskunnallisen yrittämisen messut Turussa

24.3.2018

Mitä tapahtui?

Varsinaissuomalainen Saga Finland ry järjesti 23.−24.3.2018 yhteiskunnallisen yrittämisen messut Hub Turussa. Tapahtumassa oli mukana ja esillä yhteiskunnallisia yrityksiä, yrittäjiä sekä yhdistyksiä, jotka pyrkivät toiminnassaan sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Messujen tarkoituksena oli lisätä tietoa yhteiskunnallisesta yrittämisestä, päästää ääneen sitä toteuttavia ja sen aihealueesta kiinnostuneita sekä rohkaista nuoria yritysmuodon kokeilemiseen ja käyttöönottoon.

Saga Finland järjesti messut osana kansainvälistä SEEDS2 Social Economy Resources -hanketta, joka on EU:n Erasmus+ rahoittama.

Messujen yhteydessä oli teemaan liittyviä työpajoja. Työpajoissa hyödynnettiin vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä, joiden kautta osallistujat perehtyivät käsitteeseen ja sen periaatteisiin sekä yrityksen perustamisen edellytyksiin.

Missä tapahtuma pidettiin?

Hub Turussa

Kuka järjesti tilaisuuden?

Saga Finland Ry

Mitä tilaisuudessa tapahtui? Kuka esiintyi, mitä oli ohjelmassa, kuinka paljon oli osallistujia?

Tapahtumassa oli puhumassa 9 yhteiskunnallisesta yrittämisestä kiinnostunutta puhujaa. Tämän lisäksi toteutettiin työpajoja.