Salon alueen palokuntanuoret suuressa yhteisharjoituksessa Porissa

Mitä tapahtui?

Satakunnan Pelastusharjoitusalue toimi päänäyttämönä Salon alueen nuorisotyöryhmän järjestämässä palokuntanuorten yhteisharjoituksessa. Samaan aikaan pyöri kolme pelastusjoukkuekoossa suoritettavaa tositilannetta vastaavaksi nuorille lavastettua tehtävää.

Puitteet harjoitusalueella olivat tasokkaat: liikenneonnettomuusharjoitteisiin oli varattu kymmenkunta purettavaa autoa ja eri simulaattoreita päästiin suihkuttamaan niin lavastetussa nestevuodossa kuin kemikaaliterminaaliin kohdistuneessa rakennuspaloharjoitteessa.

 

Kuka järjesti tilaisuuden?

Salon alueen nuorisotyöryhmä.

 

Palokuntanuoret ovat juuri sammuttaneet polttonesteen allaspalon. Nuorten kouluttaja Juho Salmi Somerniemen VPK:sta (vasemmalla) valvoo harjoitteen turvallisuutta.

Palokuntanuoret sammuttavat vaahdolla polttonesteen allaspalon yhteisharjoituksessa Porissa.

 

Tapahtumaan osallistuneet Salon yhteistoiminta-alueen palokuntanuoret kouluttajineen ryhmäpotretissa Satakunnan pelastusharjoitusalueella Porissa.

 

Mitä tilaisuudessa tapahtui? Kuka esiintyi, mitä oli ohjelmassa, kuinka paljon oli osallistujia?

Tehtäville nuoret lähtivät harjoitusalueen omalta paloasemalta ja monesti yksikkökoossa palokunnissaan harjoittelemaan tottuneet nuoret pääsivät kokeilemaan perustehtävien tekemistä osana isompaa muodostelmaa.

Harjoitteiden palautteissa nuoret iloitsivatkin niiden todenmukaisuudesta, mutta myös kertoivat oivaltaneensa yksittäisten mieskohtaisten taitojen kuten onnistuneiden kalustonnostojen merkityksen nostettuaan työkaluja kontin katolla toimineelle naapuriyksikölle.

Nuoret eri palokunnista sijoitettiin yksiköihin hajautetusti, jolla varmistettiin että naapuripalokuntien kasvot tulevat harjoitteissa tutuksi. Kouluttaja jakoi tehtävät yksiköille ja ajoneuvojen pumpuilla oli aikunen avustamassa, muutoin rasteilla kaikissa toimivissa tehtävissä nuoret pääsivät haastamaan oppimiaan taitoja. Hälytysosastojen portteja iältään jo kolkuttelevat nuoret saivat toimia yksiköidensä johtajina nuoremmilleen.

Näköalapaikalle harjoituksessa pääsivät myös paikalliset palokuntanuoret: Porin ja Noormarkun VPK:iden nuoriso-osastot asettivat potilaat harjoitukseen.

Osallistuneiden osastojen kouluttajat olivat varmistamassa harjoitteiden turvallisuuden sekä huolehtivat muun muassa savukoneista ja harjoitusnukeista. Nuorisotyöryhmällä oli tapahtumassa tavoitteena rakentaa nuorille silta myöhempään palokuntien väliseen hälytysosastossa toimimisen aikaan, jolloin nämä tulevaisuuden pelastajat tuntisivat toisensa ja toistensa toimintatavat. Nuoret itse kertoivatkin huomanneensa, kuinka yhteistyö eri palokuntalaisten kanssa tiivistyi harjoitus harjoitukselta.

Harjoituksen keskeinen onnistumisen edellytys oli Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitosten merkittävä kalustotuki: kumpikin antoi harjoitukseen kolme sammutusautoa, ja lisäksi Porin VPK sekä Kokemäen VPK osoittivat harjoitukseen kumpikin raivausautonsa. Yhä kovenevassa kilpailussa nuorten eri harrastusten välillä nuorisotyöryhmä halusi tällä voimanponnistuksella samalla tarjota nuorille korkeatasoisen harjoitteen, mutta myös näyttää, mihin yhteistoiminta-alueen mittakaavassa pystytään, kun vain yhdessä niin halutaan.

Paikallistuki korostui myös huollon järjestelyissä: Porin VPK:n naisosasto muonitti pitkän päivän tehneet harjoitusjoukot maittavilla aterioillaan ja Satakunnan pelastuslaitos auttoi harjoitteiden käytännön valmisteluissa. Länsi-Suomen Pelastusalan liitto myötävaikutti välillisesti panoksellaan positiivisesti tapahtuman osallistujamäärään.

 

Mikä nousi tapahtuman puheenaiheeksi?

Osa osallistuneista palokunnista totesikin, ettei yksittäisen palokunnan voimavarat riittäisi näin suuren harjoituksen järjestämiseen ja oli tyytyväinen yhteistoiminta-alueen palokuntien väliseen yhteistyöhön järjestelyissä. Ikimuistoisia palokuntaelämyksiä tarjoavien tapahtumien uskotaan alueella ruokkivan positiivista henkeä harrastuksen ympärillä, jotta nuoret viestisivät positiivisista kokemuksistaan kavereilleen ja nämäkin tulisivat palokuntaharrastuksen pariin. Salon alueen nuorisotyöryhmä kiittää tapahtuman mahdollistaneita yhteistyökumppaneita.

 

teksti: Antti Riepponen

valokuvat: Noora Vainio