Tieto puntariin: Viikon tusina 52

Oikea vastaus 
jokaisen kysymyksen jälkeen.

Lisätietoja 
useista vastauksista muistin virkistykseksi.

Uusi visa
julkaistaan joka lauantai tällä sivustolla.

Viikon tusinan
kysymykset on koottu Loimaan Lehden, Turun Sanomien ja Uudenkaupungin Sanomien tietokilpailupalstoilta.

Kun jaat tuloksen
sosiaaliseen mediaan, saat selville montako prosenttia vastauksista sait oikein.