Tieto puntariin: Viikon tusina 49

Oikea vastaus 
jokaisen kysymyksen jälkeen.
Lisätietoja 
useista oikeista vastauksista muistin virkistykseksi.
Uusi visa
julkaistaan joka lauantai tällä sivustolla.
Viikon tusinan
kysymykset on koottu osittain Salon Seudun Sanomien, Turun Sanomien ja Uudenkaupungin Sanomien tietokilpailupalstoilta.